Rangs de contaminació

Cada motor té 1 rang de contaminació. Depèn de cadascú d’ells, el nivell de contaminació és més o menys elevat. En aquesta secció explicarem de forma mitjanament sintetitzada informació sobre en nivell de pol·lució de cada motor.

Motors més importants

Gasolina

Un motor de gasolina pot arribar a emetre entre un 20 i un 25% més de CO₂ que dièsel. No obstant això, en l’àmbit local, l’impacte serà menor perquè les partícules d’òxids de nitrogen, fums són inferiors.

Elèctrics

El problema és aquest tipus de motors és que el motor no es pot reciclar, i és un dels més perillosos. El positiu és que no rau a l’Emissió que generin durante su ús.

Dièsel

El neutre és que emeten tant diòxid de carboni com els de gasolina, però sí que generen un nombre molt superior d’òxids de nitrogen, d’òxids de sofre, hidrocarburs i de sutge.